Matematik Özel Ders Ankara Eğitim Koçluğu Sıfırlama Tekniği Koçu

18 YILDIR MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNİN YANINDA VERİMLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ ADINA SINAVLARDA MAKSİMUM BAŞARI SAĞLATAN SIFIRLAMA TEKNİĞİ MODELİ İLE ÖĞRENCİ HAZIRLAMAKTAYIM.

PROFESYONEL EĞİTİM KOÇU & MATEMATİKÇİ TUNA ŞAHİN

Hepimizin belli dönemlerde karşılaştığı ve üzerimizde büyük stres yaratan TEOG (temel öğretimden ortaöğretime geçiş), KPSS, LYS, YGS gibi sınavlar, yaşadığımız yüzyılın en iyi buluşu olan SIFIRLAMA TEKNİĞİ sayesinde artık daha kolay aşılabilir. Bu sınavlara temeli verimli ve tam öğrenmeye dayanan Sıfırlama Tekniği ile hazırlanarak hayal edilenden daha fazla başarı yakalamak mümkündür. Sıfırlama Tekniği kullanılarak hataların nasıl sıfıra indirileceğini ve konuların nasıl eksiksiz öğrenileceğini detaylarıyla aşağıda paylaşacağız. Türkiye’ de uygulanan sınavlar hazırlık açısından oldukça yoğun performans gerektiren ve yorucu bir süreci içermektedir. Konuyu temelden ele almak gerekirse öncelikle hangi derse nasıl çalışılması gerektiğinin altını çizmek doğru olur. Zira her derse aynı yöntemle hazırlanmak başarısızlığı beraberinde getirir. Her dersten sınav formatına ve dersin altyapısına uygun biçimde hazırlanmak gerekir. Bunu açıklamak gerekirse; örneğin sınavlarda sözel ağırlıklı derslerden (coğrafya, vatandaşlık, biyoloji veya tarih gibi) gelen sorular ders içeriğinin tamamını kapsayacak biçimde gelmektedir. Başka bir deyişle sözel bir dersten gelen soruyu cevaplayabilmek için o dersle ilgili tüm müfredatı bilmeniz yani konuya hakim olmanız gerekir. Üstelik bu dersin müfredatının tamamını aynı anda bilmeniz gerekir. Peki günümüz şartlarında okullarda veya özel kurumlarda uygulanan programlar sözel ders içeriğinin aynı anda öğrenilmesi amacına hizmet ediyor mu? Cevap; tabiî ki hayır. Okul ve benzeri eğitim – öğretim kurumlarında uygulanan programın sistematiği sözel derslerin yaklaşık 9 aya bölünerek modüller halinde öğretilmesine dayanır. Peki içeriğinden sorumlu olduğunuz 400 – 500 sayfalık bir romanı 9 ayda parça parça okuyarak konuya hakim olabilir misiniz? Devamı için tıklayınız.

Matematik Özel ders almanın faydaları arasında birçok faktör bulunmaktadır. Öğrencilerden okullarda aldıkları   derslerle sınav sistemimizde başarı  sağlamaları beklenemez. Sistem hızlı soru çözmeyi doğru soru tekniğimi ve sistemli çalışmayı gerektirir. Matematik Özel ders ile öğrenci odaklı sistemli bir çalışma programı başarıyı getirir.  Matematik Özel Ders alan öğrenciler sınavlarda başarılı olduğu görülmektedir.

Öğrenci Koçluğu Ankara

Öğrenci koçluğu sistemi, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunan ve bunu en kısa sürede başaran sistemdir. Öğrenci koçluğu sistemi öğretmenlerin öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimiyle iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar.

Sbs Hazırlıkta Matematik

Sbs’ye Hazırlıkta Matematik Özel Dersinin yararları  içinde en önemlisi sınava sağladığı katkıdır. Sınavda ki başarıya olduğu gibi öğrencinin sağlam temellerle atılmış bir matematik bilgisinin oluşması sağlanır.. Aldığı özel derslerle disiplinli ve kendi isteğine bağlı bir çalışma programı edinir .Küçük yaşta edindiği sistemli çalışmayı ileride de geliştirerek başarıya ulaşabilir. Sınıf ortamında öğrenci her zaman konuları takip edemeyebilir.Eğer öğrenci sınıftaki diğer arkadaşlarından geri düşmüşse, özel derslerle öğrencinin geri kaldığı konular belirlenir ve onlar  hızlı bir şekilde tamamlanarak öğrencinin gerçek potansiyelini göstermesini sağlanır. Öğrenci  Sbs’ye Hazırlıkta Matematik Özel Dersinin yararları  olup olmadığını aldığı sonuçlarla görür

Ankara Dershaneler Bakc Ankara Ankara Kız Yurtları